Wat is Visuele Communicatie?

In Achtergrond, Huisstijl, Jaarverslag by admin

In deze post zal ik zo goed mogelijk uitleggen wat we binnen het grafisch ontwerp vakgebied verstaan onder Visuele Communicatie.

Visuele Communicatie

Communicatie

Communicatie is alles wat we doen om een boodschap over te brengen.

We communiceren allemaal op ieder moment van de dag, verbaal en non-verbaal. Zelfs als je niets zegt kan dat iets betekenen.

Als je gaapt communiceer je dat je moe bent. Zo simpel kan het zijn.

Tegenwoordig merk je dat politici heel erg hun best doen om op een begrijpelijke manier te communiceren over de boodschap die ze willen overbrengen. Een zo groot mogelijk bereik hebben is voor hun van belang, goed begrepen worden is net zo belangrijk.

Het is voor een bedrijf ook heel belangrijk om helder te communiceren.
Waar staat het bedrijf voor, wat zijn de drijfveren, als er gecommuniceerd wordt wie is dan het publiek?

Visueel

Dit is alles wat zichtbaar is. Binnen ons grafische vakgebied hebben we het dan over een scala aan zaken.

De kleur die gebruikt wordt binnen een grafisch ontwerp kan iets communiceren, een chique kleur of een hippe kleur vertellen beide iets anders over het bedrijf.

Het lettertype dat gebruikt wordt binnen een uiting zegt ook iets over de identiteit van de instelling of het bedrijf. Een font kan heel modern zijn of juist klassiek.

De vormentaal die gebruikt wordt in een uiting moet aansluiten bij de kernwaarden van een bedrijf. Harde scherpe vormen geven een ander beeld dan bijvoorbeeld ronde vormen.

Beeldgebruik moet ook niet onderschat worden, welk gevoel wordt er opgeroepen door de foto’s of illustraties die in het ontwerp worden gebruikt.

Papier is ook van belang wanneer het gaat over een grafisch ontwerp dat als drukwerk wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een visitekaartje, de papiersoort die gebruikt wordt voor het kaartje bepaalt mede de uitstraling.

Dit is Visuele Communicatie!

Het samenspel van de boodschap die bewust wordt overgebracht en de vormentaal die hierin wordt toegepast maken dat er op een doordachte manier visueel gecommuniceerd kan worden.

Om goed te kunnen communiceren is het waardevol goed na te denken over de boodschap die moet worden overgebracht.

Wat is in essentie de waarde van het bedrijf of product voor het publiek waar mee gecommuniceerd wordt?

Dit is een heel belangrijke vraag, het antwoord hierop is leidend voor de keuzes die gemaakt worden om de manier van communiceren visueel te maken.

Alle onderdelen die u nu ziet op de website van Studio Huis horen bij onze eigen visuele identiteit. De lettertypes, de open uitstraling, het frisse kleurgebruik en het eenvoudige logo zijn allemaal bewust gekozen vanuit onze eigen identiteit.

De manier waarop wij Visueel Communiceren is in de (bijna) 15 jaar die wij bestaan niet veranderd. Dit komt omdat we onze visuele identiteit op de juiste uitgangspunten hebben gebaseerd.

Ditzelfde doen wij natuurlijk ook dagelijks voor onze klanten!

We werken vanuit de briefing

Iedere vorm van Visuele Communicatie die we voor onze klanten ontwerpen begint met een goede briefing.

Of we nu een logo ontwerpen, een jaarverslag of een advertentielijn, we willen graag van onze klant horen aan welke eisen deze uitingen moeten voldoen.

We komen in het briefingsgesprek samen met onze opdrachtgever tot een helder eisenpakket waar we het ontwerp aan kunnen toetsen.

We laten graag aan u zien hoe Studio Huis kan werken aan heldere oplossingen die de communicatie met uw klanten versterken!

Neem vrijblijvend contact op met Studio Huis >>

Lees hier meer over Logo & Huisstijl ontwikkeling >>

Hoe kies je een goed lettertype? Lees de tips hier! >>