Amosa

In Huisstijl, Klanten by admin

Asset management

Amosa is een asset management adviseur, de partners hebben jarenlange ervaring met implementeren van IBM’s Maximo software.

Amosa is opgericht in 2019, Studio Huis is gevraagd onze uitgebreide kennis van het ontwikkelen van corporate identiteiten in te zetten om hun logo en huisstijl te ontwikkelen.

“Maximo is een managementsoftware van IBM, die wordt toegepast om de planning en het management van een bedrijf eenduidig in kaart te brengen en te verbeteren.”

Beschrijving Maximo

In een intensieve identiteitssessie met de directie zijn we tot een passende briefing gekomen. Zoals bij ons gebruikelijk hebben we deze briefing gevat in een helder kerndocument.

Identiteitssessie Amosa Asset Management Logo ontwerp
Een overzicht van de kernwoorden gebruikt bij het ontwerp voor het Logo en de Huisstijl voor Amosa Asset Management.

Deze kernwaarden zijn tijdens de verschillende stappen om tot een logo en huisstijl te komen steeds opnieuw leidend geweest bij het maken van de juiste keuzes om tot een voor Amosa passend logo ontwerp te komen.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het logo en de huisstijl is dat Amosa een “out-of-the-box” benadering heeft wat betreft de implementatie van de Maximo software.

Oftewel – er wordt een standaard installatie uitgevoerd.

Dit maakt het update-proces waarbij nieuwe versies van de software worden geïmplementeerd een stuk sneller en stabieler.

Amosa logo en huisstijl ontwerp

Amosa logo
Het logo van Amosa Asset Management, ontworpen door grafisch ontwerp Studio Huis.
Amosa huisstijl, kleurstellingen
Kleurengamma voor de Amosa huisstijl
Grafisch Ontwerp voor covers Amosa
Drie verschillende covers, ontworpen in de huisstijl van Amosa.
Een grafisch ontwerp voor Amosa Seminar uitnodiging in de huisstijl van Amosa.

Meer informatie over Logo & Huisstijl ontwerp in Amsterdam? Klik hier >>

Meer informatie over Het kiezen van het juiste lettertype? Klik hier >>