Wat is een goede ontwerp presentatie?

In Achtergrond, Huisstijl by admin

Voor mij is het belangrijkste doel van een presentatie, de opdrachtgever mee te nemen in het denkproces dat ten grondslag ligt aan de keuzes die gemaakt zijn om tot een bepaald ontwerp te komen.

Aangezien wij altijd ontwerpen vanuit een briefing gebruiken we de kernwaarden die uit deze briefing voortkomen als uitgangspunt van onze presentaties.


1 – Het kernwaarden document

Het beginpunt van iedere ontwerp presentatie is het bespreken van het door ons opgestelde bestand met kernwoorden waarin de identiteit van het bedrijf wordt beschreven.

Het is voor ons heel belangrijk te werken vanuit vooraf vastgestelde uitgangspunten, zodat door ons ontworpen uitingen geworteld zijn in de identiteit van de organisatie.

Deze kernwaarden geven de klant (en onszelf) de mogelijkheid te toetsen of ontwerpbeslissingen op de juiste manier genomen zijn.

Deze kernwaarden worden door ons opgesteld naar aanleiding van het eerste briefingsgesprek met de opdrachtgever.

Meer weten over onze Briefingsgesprekken? >>


2 – De voorgestelde ontwerp concepten

We geven de klant altijd 2 of 3 verschillende ontwerpen. Door de klant meerdere opties te laten zien laten we de reikwijdte van de opdracht zien. We kunnen op meerdere manieren aan de opdrachtstelling voldoen.

We laten op een heldere en open manier zien hoe we tot de gepresenteerde opties zijn gekomen.

Vaak hebben we een voorkeur voor een van de voorstellen die we presenteren, alhoewel we nooit iets aan de klant laten zien waar we niet achter staan. Het voorstel dat niet onze voorkeur heeft kan dan dienen om de sterke kanten van de eerste keuze te benadrukken.

In de ontwerp presentatie nemen we de klant mee in ons proces, we koppelen terug naar het eerder besproken kernwaarden document en bespreken waar onze keuzes op gebaseerd zijn.

Ik houd nog steeds erg van opzichtmodellen, wanneer ik een klant een ontwerp presenteer dat gedrukt gaat worden kom ik langs met een stel foamboards waarop ik de presentatie laat zien.

Wanneer ik een ontwerp voor een digitale toepassing presenteer, bijvoorbeeld een ontwerp voor een MailChimp nieuwsbrief, gebruik ik digitale middelen om het ontwerp te laten zien. Het liefst toon ik het ontwerp dan op alle mogelijke apparaten waar het op gebruikt gaat worden, zoals een laptop en een smartphone.

Wanneer het niet mogelijk is fysiek met een klant aan tafel te zitten maken we gebruik van Microsoft Teams om een video presentatie te houden, in deze presentatie doorlopen we de verschillende stappen door een helder opgebouwde pdf presentatie te laten zien.

Op zoek naar een goede Logo & Huisstijl Ontwerper? Lees meer! >>

Bent u toe aan een nieuw Jaarverslag Ontwerp? >>


3 – Goed luisteren naar de klant

Klanten vinden het vaak ingewikkeld om gelijk tijdens een presentatie feed-back te geven, dit is echter wel heel belangrijk. Wij streven er naar om ons tijdens een ontwerp presentatie open op te stellen, we willen graag van de klant weten wat hun mening is.

Alles wat wij doen staat in dienst van de klant, als grafisch ontwerpers zijn we dienstverlenend bezig. Luisteren naar wat de klant te zeggen heeft is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces, wat zegt de klant en wat bedoelt hij of zij daarmee?

Deze informatie hebben wij nodig voor het verder uitwerken van het ontwerp in het proces na de presentatie.


4 – Heldere afspraken maken voor na de presentatie

Vaak is een eerste presentatie het begin van een langer proces waarin meerdere stappen moeten worden genomen om tot een afgerond ontwerp te kunnen komen. Om dit proces goed te laten verlopen moeten er goede afspraken worden gemaakt over het verdere verloop van de opdracht.

Over het algemeen houden we een eerste ontwerp presentatie, met daarna een vervolgpresentatie waarin we een ontwerp verder uitwerken.

Vaak is het ontwerpproces daarmee klaar, soms moeten er nog kleine zaken bijgesteld worden voor de opdrachtgever helemaal tevreden is.

Wanneer we het hebben over het ontwerpen van een logo of een huisstijl neemt het hele ontwerp ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.


Neem contact op voor een Goed Gesprek! >>