Aanleverspecificaties ontwerpbestanden

In Achtergrond by admin

We hebben het hier over aanleverspecificaties van bestanden die onze opdrachtgevers aan ons leveren én hoe wij onze bestanden aan klanten en eventueel hun contacten leveren.

Aanleveren fotografisch materiaal

Hebben we het over fotografisch beeld, dan gaan we er van uit dat dit bestanden zijn die uit pixels bestaan. Om deze bestanden in hoge resolutie drukwerk te kunnen gebruiken kunnen deze foto’s het beste op 300dpi (dots per inch) worden aangeleverd, mits deze bestanden op 100% worden gebruikt.

Pixelbestand
Een weergave van een pixelbestand in verschillende dpi’s.

Een bestand dat vergoot wordt krijgt een lagere DPI, een bestand van 300dpi dat op 200% wordt geplaatst wordt 150dpi.

Vanaf ongeveer 250dpi kan niet meer gegarandeerd worden dat een beeld echt scherp wordt gedrukt.

Wij gebruiken Adobe Photoshop om aangeleverde bestanden te bewerken.

Voor alle beeldmateriaal dat in drukwerk gebruikt wordt geldt dat het kleursysteem CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Zwart) aangehouden moet worden.

Voor bestanden die gebruikt gaan worden in digitale uitingen geldt dat 72dpi op 100% voldoende is, een gemiddeld beeldscherm geeft bestanden op 72dpi weer.

Voor alle beeldmateriaal dat in digitale uitingen gebruikt wordt geldt dat het kleursysteem RGB (Rood, Geel, Blauw) aangehouden moet worden.

Wanneer een klant aan ons bestanden levert zullen we altijd secuur bekijken of deze bestanden aan onze eisen voldoen, zo nodig bewerken we deze bestanden.

Aanleveren vectorbestanden

Veel getekende bestanden zoals logo’s, iconen en plattegronden bestaan uit vectoren. Vectorbestanden zijn vormen die getekend zijn door lijntjes te trekken tussen een begin en een eindpunt.

Vectorbestand
Zo ziet een vectorbestand er uit wanneer het getekend wordt in Illustrator.

Wij gebruiken over het algemeen Adobe Illustrator om vector bestanden te maken, ieder door ons ontworpen logo of beeldmerk wordt uiteindelijk omgezet naar een perfect vectorbestand waarover de klant kan beschikken.

Het voordeel van vectorbestanden is dat deze oneindig kunnen worden geschaald (vergroot of verkleind) zonder kwaliteitsverlies.

Een uit vectoren bestaand bestandsformaat dat online regelmatig gebruikt wordt voor logo’s en beeldmerken is een svg (Scalable Vector Graphics) formaat.

Trouwens … de letters die u nu aan het lezen bent zijn ook opgebouwd uit vectoren.

Wij kunnen vector bestanden aanleveren als Illustrator eps bestand of als pdf . Ook is het mogelijk een vector afbeelding te plakken in een Microsoft Word bestand waarna de klant deze afbeelding kan gebruiken in alle Office programma’s.

Wilt u meer weten over het Ontwerpen van Beeldmerken? >>

Waar moet je op letten wanneer je een logo laat ontwerpen? >>

Aanleveren drukwerk

Over het algemeen leveren wij digitale hoge resolutie pdf bestanden van de opmaak aan onze drukkers. Dit zijn gesloten bestanden waar geen correcties meer op kunnen worden uitgevoerd.

De opmaak van door ons ontworpen drukwerk wordt gedaan in Adobe InDesign , in dit programma kunnen wij verschillende soorten bestanden samenvoegen tot één geheel. Teksten, fotografie en vectorbestanden worden hier samen een lay-out.

Na goedkeuring van de klant, dus na uitvoering van de laatste correcties wordt van dit opmaakbestand een hoge resolutie pdf geschreven, deze pdf wordt naar de producent gestuurd.

De producenten waar wij mee samenwerken checken het door ons geleverde bestand, na deze check wordt het werk gedrukt.

Wilt u meer weten over hoe wij werken? Neem contact met ons op! >>