Wie is eigenaar van een ontwerp?

In Achtergrond by admin

Over het algemeen kan gesteld worden dat de maker van het werk de eigenaar is en blijft tenzij er iets anders wordt afgesproken.

Wanneer de opdrachtgever grote creatieve input heeft en de ontwerper slechts uitvoerende is ligt het eigenaarschap bij de opdrachtgever. Je zou in dit geval kunnen stellen dat de opdrachtgever maker is.

Gebruiksrecht en auteursrecht

Dit geldt voor alle ontwerpen bij alle ontwerpbureaus of studio’s, voor grafisch ontwerp, illustratie maar ook voor architecten.

Gebruiksrecht

Dit recht ligt bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever geeft Studio Huis bijvoorbeeld opdracht om een logo te ontwerpen. Door de opdracht aan te nemen en door van de opdrachtgever betaald te krijgen geeft Studio Huis het gebruiksrecht van dit logo-ontwerp aan de opdrachtgever.

Wanneer een opdrachtgever bijvoorbeeld een website laat ontwerpen krijgt de opdrachtgever het gebruiksrecht van het ontwerp. De opdrachtgever wordt niet de eigenaar van het ontwerp tenzij dit expliciet is aangegeven in het afspraken.

Auteursrecht

De maker van een ontwerp is en blijft de auteur, de maker kan hierdoor beslissen wie er gebruik kan maken van het ontwerp en op welke manier.

Dit auteursrecht kan overgedragen worden door verkoop.

Persoonlijkheidsrechten

De persoonlijkheidsrechten blijven altijd bij de maker, ook als de auteursrechten zijn overgedragen. Persoonlijkheidsrechten bestaan om het imago van de maker te beschermen.

Als het werk (het gebouw, beeld, tekening of logo) door de opdrachtgever ingrijpend wordt veranderd kan dit niet zonder toestemming van de maker.

Als de opdrachtgever bijvoorbeeld een kleur van een logo wil aanpassen moet dit in samenspraak met de ontwerper gebeuren. Doet de opdrachtgever dit niet dan maakt hij inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van de ontwerper.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom is onvervreemdbaar en blijft ten alle tijden bij de maker, in dit geval de grafisch ontwerper.

Gebruiksrecht, Auteursrecht, Persoonlijkheidsrechten, Intellectueel eigendom

Conclusie

Over het algemeen kan dus gesteld worden dat de ontwerper eigenaar blijft van een ontwerp, de opdrachtgever krijgt gebruiksrecht.

Wanneer een opdrachtgever eigenaar wil worden van een ontwerp dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden, het auteursrecht kan worden afgekocht.

Wij hebben bijna nooit problemen gehad met onze opdrachtgevers, over het algemeen geldt voor ons in grote mate het gebruiksrecht. De opdrachtgever gebruikt hetgeen wij ontworpen hebben zoals wij hebben afgesproken.

Vraagt u zich af hoe het in uw specifieke geval zit?

Neem eens contact met ons op!

Neem vrijblijvend contact op met Studio Huis >>

Meer weten over Logo en Huisstijl ontwikkeling? >>

Kies voor een goede grafisch ontwerper in Amsterdam! >>